Ik studeerde communicatie

Over deze website

Deze website 'Ik studeerde communicatie' fungeert als vangnet voor oud-studenten van de voormalige 'HEAO CO' in Utrecht. Uit het oog verloren studievrienden zijn weer gevonden en het weerzien is verrassend leuk.

De opleiding startte in 1979, veranderde van naam: in 'Hogeschool voor Economie & Management' (HE&M) en van locatie: de Doctor Max Euwestraat, de Kaatstraat en de Van Asch van Wijckskade. De opleiding verhuisde vervolgens naar De Uithof en heet - na vele jaren - 'HvU faculteit Communicatie & Journalistiek' inmiddels 'HU Hogeschool Utrecht, instituut Communicatie'. Ach, what's in a name?

'Ik Studeerde Communicatie'

Sommigen van jullie kennen dat gekke poppetje wellicht niet. Samen met de tekst 'Ik studeerde communicatie' voor dit in de jaren '89-'91 het symbool waarmee de CO-ers zich destijds gekscherend afzetten tegen andere studierichtingen. Het verscheen op pamfletten van de Stichting Confetti, maar ook op truien en koffers.

Particulier initiatief

Deze website is niet gelieerd aan de Hogeschool Utrecht. Het is een initiatief van Michel Versteeg, afgestudeerd aan de HEAO Communicatie in 1992, bedoeld om de contacten tussen oud-studenten - 'alumni', zo je wilt - te bevorderen. Vooral omdat dit gezellig is, maar wellicht komen er ook interessante samenwerkingen uit voort. Elkaar helpen en inspireren lijkt mij een mooi streven.

Deze website is geheel belangeloos ontwikkeld door Michels 'EMCOMM communicatie & interactie' in samenwerking met partners uit 'deCluster': 'HSTotaal communicatie & design' en 'SkriblCMS'.